Aktualności

Ruszyła nasza strona !

Cieszymy się, że nas odwiedziłeś! Serdecznie witamy na stronie Naszego Domu!

Zapraszamy do zapoznania się z Nami i poszczególnymi działami naszego serwisu!

Nasza Patronka Św. Urszula Ledóchowska

Urszula Ledóchowska

Receptę na szczęście możemy znaleźć w takich życzeniach: „Dzieci drogie, stara Matka życzy wam szczęścia, bo dla szczęścia stworzeni jesteśmy, a bez szczęścia źle człowiekowi na ziemi.”....

Nasze Logo

logo domu dziecka

"Być dobrym - to życ dla szczęścia innych"

Św. Urszula Ledóchowska

Nasz Dom w Komornikach

Komorniki to mała wieś położona 15 km. od Wielunia. Istnienie tej wsi sięga bardzo odległych czasów. Świadczą o tym zapiski w kronice kościelnej. Nazwę Komorniki wieś otrzymała od siedziby najwyższego urzędnika książęcego z czasów feudalnych tytułowanego „komornikiem".

W tym właśnie okresie małżonkowie feudalni - Andrzej i Ewa Woliccy - pobudowali dworek, który po II wojnie światowej stał się własnością państwa. W tym dworku 1 września 1949 roku został uruchomiony przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego Państwowy Dom Dziecka w Komornikach.Czynnikiem, który zadecydował o wyborze tego obiektu na dom dziecka był zapewne fakt, iż przed II wojną światową znajdował się tu tzw. „sierociniec" prowadzony przez siostry zakonne „Urszulanki". Schronienie w tym domuw 1949 roku znalazło 35 sierot.

Czasy współczesne

Obecnie w Domu Dziecka w Komornikach przebywa 33 wychowanków w wieku od 4 do 19 lat. W placówce nie ma sierot naturalnych. Wychowankowie kontynuują naukę w następujących szkołach.

 1. szkoły podstawowe - 12 wychowanków
 2. gimnazja - 10 wychowanków
 3. szkoły zawodowe - 4 wychowanków

Pięcioro najmłodszych wychowanków uczęszcza do przedszkoli. Wychowankowie zamieszkują w czternastu dwu lub trzyosobowych pokojach.

Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Wieluński, natomiast nadzór nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania należy do zadań wojewody. Funduszami Domu Dziecka dysponuje dyrektor, zgodnie z planem finansowym, zatwierdzonym przez Radę Powiatu w Wieluniu. Stanowisko dyrektora sprawuje Pani mgr. Katarzyna Olejnik

Dom Dziecka jest placówką koedukacyjną która pozostaje w gotowości do przyjęcia 30 wychowanków. Placówka:

 1. Zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby.
 2. Prowadzi zajęcia socjalizujące, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, resocjalizacyjne, rewalidacyjne, terapeutyczne - rekompensujące brak  wychowania
  w środowisku rodzinnym oraz przygotowujące do życia społecznego, a dla dzieci niepełnosprawnych - odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne.
 3. Zapewnia dzieciom kształcenie oraz wyrównywanie deficytów rozwojowychjak również zaległości w materiale dydaktycznym.
 4. Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej,
  a w przypadku kiedy jest to niemożliwe, pozyskania rodziny przysposabiającejlub zastępczej.

Placówka realizuje swoje zadania przez:

 1. Umożliwienie dzieciom regularnych, osobistych i bezpośrednich kontaktów
  z rodzicami oraz innymi osobami bliskimi, z wyjątkiem przypadków,
  w których sąd zakazał lub ograniczył ich prawo do osobistych kontaktów z dzieckiem.

 2. Współpracę w szczególności z :

W celu wzbogacenia form spędzania czasu wolnego w placówce prowadzone są zajęcia specjalistyczne i terapeutyczne:

1

zajęcia plastyczne

2

zajęcia muzyczne

3

zajęcia modelarskie

4
zajęcia techniczne
5

zajęcia sportowe: w tym a) systematyczne zajęcia na krytym basenie w pobliskim Wieluniu,
b) systematyczne zajęcia na kompleksowo wyposażonej siłowni znajdującej się na terenie Domu Dziecka.

6
zajęcia informatyczne na sali komputerowej wyposażonej w siedem stanowisk  pracy z bezpośrednim dostępem do Internetu.

Wychowankowie mają stały dostęp do najlepszych programów telewizyjnych w ramach bogatej oferty telewizji cyfrowej N.

.